Protecció de dades

Aquestes dades seran tractades d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) , recollint-se al fitxer de la Clinica Dental El Carrilet, on el mateix responsable és Clinica Dental Carrilet i el seu objectiu és el de proporcionar serveis per als clientes de la mateixa clínica dental.

L'interessat podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per correu electrònic u ordinari al responsable del fitxer ubicat a la plaça Francesc Macià, Local núm 7, 08902 L'Hospitalet de Llobregat

L'interessat autoritza a que les seves dades siguin publicades en pàgines web o altres publicacions propietat del responsable del fitxer, i així, comunicats a tercers a través d'Internet, amb la finalitat de complir amb la finalitat del fitxer especificada el paràgraf anterior.

Així mateix, si l'interessat es suscriu al servei de notícies autoritza expresament a Clinica Dental Carrilet a que li envïi informació comercial per correu electrònic, en compliment de l'artícle 21 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).